Đại lý & Nhà phân phối tại Ninh Bình

HTT Việt Nam mở rộng thêm các đại lý và phân phối xốp PE Foam, Xốp bóp nổ, mút PU Foam (xốp bọc hàng) ở tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các KCN lân cận như: Khu công nghiệp Sông Công, Khu công nghiệp Phổ Yên … Xin liên hệ hotline: 0982 262 648 hoặc 0983….

Đại lý & Nhà phân phối tại Thái Nguyên

HTT Việt Nam mở rộng thêm các đại lý và phân phối xốp PE Foam, Xốp bóp nổ, mút PU Foam (xốp bọc hàng) ở tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các KCN lân cận như: Khu công nghiệp Sông Công, Khu công nghiệp Phổ Yên … Xin liên hệ hotline: 0982 262 648 hoặc 0983….

Đại lý & Nhà phân phối tại Thanh Hóa

HTT Việt Nam mở rộng thêm các đại lý và phân phối xốp PE Foam, Xốp bóp nổ, mút PU Foam (xốp bọc hàng) ở tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, thị trấn Nhồi và các KCN lân cận như: Khu công nghiệp Hà Trung, … Xin liên hệ hotline: 0982 262 648 hoặc 0983….